კარდიოლოგია/ენდოკრინოლიგია – ტესტები

კარდიოლოგია
\\\\ ბეტა-ბლოკერების მოქმედების რა მექანიზმი განაპირობებს მათ ეფექტურობას
გულის იშემიური დაავადების დროს?
\\ მიოკარდიუმის ჟანგბადზე მოთხოვნილების შემცირება
\\\ კორონარების გაფართოვება
\\\ პერიფერიული სისხლძარღვების სპაზმი
\\\ მიოკარდიუმის კუმშვადობის გაზრდა
\\\\ რომელი არიტმია წარმოადგენს ბეტა-ბლოკერების დანიშვნის უკუჩვენებას
მიოკარდიუმის ინფარქტი დროს?
\\\ მოციმციმე არიტმია
\\\ წინაგულოვანი ექსტრასისტოლია
\\\ პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია
\\ ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა
\\\\ ნიტრატების მოქმედების რა მექანიზმი განაპირობებს მათ ანტიანგინალურ
მოქმედებას?
\\\ კორონარების გაფართოვება
\\ ვენების გაფართოვება
\\\ მარცხენა პარკუჭის საბოლოო დიასტოლური წნევის გაზრდა
\\\ პოსტდატვირთვის გაზრდა
\\\\ როგორ იცვლება გულის იშემიური დაავადების რისკი სისხლში დაბალი სიმკვრივის
ქოლესტერინის დონის მომატების დროს?
\\ იზრდება
\\\ მცირდება
\\\ რისკი არ არსებობს
\\\ რისკის განსაზღვრისას ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვანი არ არის
\\\\ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვნება სელექციურ ბეტა 1 ადრენობლოკატორს
\\\ ატენოლოლი
\\\ ნადლოლი
\\ მეტოპროლოლი
\\\ ბეტაქსოლოლი
\\\\ რომელი ნიშანი არ არის დამახასიათებელი კონსტრიქციული პერიკარდიტისთვის?
\\\ კისრის ვენების დაბერვა
\\\ ასციტი
\\ დაბალი ვენური წნევა
\\\ გულის ნორმალური ზომები
\\\\კვლევის რომელი მეთოდია ყველაზე ინფორმაციული ვაზორენული არტერიული
ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკაში?
\\\ თირკმლების ექოსკოპია
\\\ თირკმლების სცინტიგრაფია
\\\ თირკმლის არტერიების ექოსკოპია
\\ თირკმლების არტერიოგრაფია
\\\\ რომელი ანტიბიოტიკია ეფექტური მწვავე რევმატიზმის დროს?
\\ პენიცილინი
\\\ მაკროლიდები
\\\ ფტორქინოლონები
2
\\\ ცეფალოსპორინები
\\\\ რა ცვლილებები აღინიშნება ეკგ-ზე I ხარისხის ატრიოვენტრიკულური ბლოკადის
დროს
\\\ Qღშ კომპლექსის გამოვარდნა
\\ Pღ ინტერვალის გახანგრძლივება
\\\ ვოლტაჟის დაქვეითება
\\\ არათანაბარი ღ-ღ ინტერვალები
\\\\ რა ცვლილებები არ აღინიშნება ეკგ-ზე II ხარისხის ატრიოვენტრიკულური
ბლოკადის (მობიტც II) დროს?
\\\ Qღშ კომპლექსის გამოვარდნა
\\\ თანაბარი Pღ ინტერვალები
\\\ ჰისის კონის ბლოკადის ხშირი თანხლება
\\ ვენკებახის პერიოდები
\\\\ რომელია მიოკარდიუმის უტკივილო იშემიის გამოვლენის ძირითადი მეთოდი?
\\\ ეკგ მოსვენების მდგომარეობაში
\\\ ექოკარდიოგრაფია
\\ 24 სთ-იანი ეკგ მონიტორირება
\\\ სისხლის ანალიზი ტრანსამინაზებზე
\\\\ რომელი ეკგ კრიტერიუმია სარწმუნო ინფარქტის დიაგნოსტიკაში?
\\\ გულის ელექტრული ღერძის მარცხნივ გადახრა
\\\ შთ სეგმენტის დეპრესია
\\ 2 და მეტ განხრაში პათოლოგიური Q კბილის გაჩენა
\\\ შთ სეგმენტის ელევაცია ან დეპრესია 1 მმ-ზე მეტად ჯ წერტილში ორ მოსაზღვრე
განხრაში
\\\\ რომლი პრეპარატი არ წარმოადგენს ანგიოტენზინ II რეცეპტორის ბლოკერს?
\\\ ლოზარტანი
\\\ ვალსარტანი
\\ ენალაპრილი
\\\ ირბესარტანი
\\\\ რომელი პათოლოგია არ წარმოადგენს რესტრიქციული კარდიომიოპათიის მიზეზს?
\\\ ეოზინოფილური ენდომიოკარდიული ფიბროზი
\\\ სარკოიდოზი
\\ ვირუსული მიოკარდიტი
\\\ სკლეროდერმია
\\\\ რომელია რესტრიქციული კარდიომიოპათიის ტიპიური ექოკარდიოგრაფიული
ნიშანი?
\\\ გულის ღრუების გაფართოება
\\\ გულის ღრუების შემცირება
\\ დიასტოლური ფუნქციის დარღვევა
\\\ ენდოკარდიუმის გასქელება
\\\\ რომელია მწვავე რევმატიზმის დიდი კრიტერიუმი
\\\ ართრალგია
\\\ პოლიართრიტი
\\ ბეჭდისებური ერითემა
\\\ კარდიტი
\\\ ცხელება
3
\\\\ რომელია პერიკარდიუმის პუნქციის აბსოლუტური ჩვენება?
\\ გულის ტამპონადა
\\\ ვარაუდი პერიკარდიუმში ჰემორაგიული გამონაჟონის არსებობზე
\\\ გამონაჟონის ხასიათის დადგენა
\\\ გამონაჟონის ნელი გაწოვა
\\\\ რომელია პერიკარდიუმში ტრანსუდატის დაგროვების მიზეზი?
\\\ ტუბერკულოზი
\\\ მწვავე რევმატული ცხელება
\\ გულის უკმარისობა
\\\ რადიაცია
\\\ ტრავმა
\\\\ სტენოკარდიის რომელი ფორმა არ მიეკუთვნება არასტაბილურს
\\\ პირველად აღმოცენებული სტენოკარდია
\\\ ღამით განვითარებული სტენოკარდიის შეტევები
\\\ ბოლო 2 თვის განმავლობაში სტენოკარდიული შეტევების გახშირება,
გახანგრძლივება და გაძლიერება
\\ ფიზიკური დატვირთვის დროს განვითარებული სტენოკარდია
\\\\ ეკგ რომელ განხრებში ვითარდება ცვლილებები მარცხენა პარკუჭის უკანა
გვერდითი კედლის ინფარქტის დროს
\\\ II, III, აVF, V1-V3
\\ II, III აVF, V4-N6
\\\ I, II, ავL, V4-V6
\\\ II, III, აVF
\\\\ რომელი სიმპტომი არ არის დამახასიათებელი კარდიოგენული შოკისთვის
\\\ სისტოლური წნევის დაქვეითება 90 მმ ვწყ სვ ქვევით
\\\ გულის ინდექსის დაქვეითება 1,8 ლ/წთ/მ2-ზე ქვევით
\\\ საათში 20 მლ-ზე ნაკლები რაოდენობის შარდის გამოყოფა
\\ დიასტოლური წნევის დაქვეითება 70 მმ ვწყ სვ ქვევით
\\\\ ქვემწვავე ინფექციური ენდოკარდიტის დროს გამომწვევის დადგენამდე რომელი
ანტიბიოტიკით ტარდება მკურნალობა
\\ პენიცილინი 10-20 მლნ დღეში
\\\ ამპიცილინი 2გ 6-ჯერ დღეში და გენტამიცინი 1,5 მგ/კგ 3-ჯერ დღეში
\\\ ცეფალოსპორინი 3გ დღეში
\\\ ოქსაცილინი 3გ დღეში
\\\\ რომელი ნიშანია დამახასიათებელი მიტალური სტენოზისთვის
\\ ტკაცუნა I ტონი
\\\ აორტაზე II ტონი აქცენტი და გაორება
\\\ გულის მწვერვალზე სისტოლური შუილი, რომელიც ძლიერდება ჩასუნთქვაზე
\\\ ფილტვის არტერიაზე II ტონის შესუსტება
\\\\ აორტის სარქვლების ნაკლოვანების დროს გულის ტონების რომელი ცვლილებაა
ტიპიური
\\\ II ტონის შესუსტება მწვევალზე
\\ I ტონის შესუსტება მწვერვალზე
\\\ II ტონის გაძლიერება
\\\ I ტონის გაძლიერება
\\\\ რომელია არჩევის პრეპარატი ობსტრუქციით მიმდინარე ჰიპერტროფიული
კარდიომიოპათიის დროს
\\\ საგულე გლიკოზიდები
4
\\ ბეტა-ბლოკერები
\\\ ნიტრატები
\\\ სიმპატომიმეტიკები
\\\\ რომელი ექოკარდიოგრაფიული ნიშანი არ არის ტიპიური ობსტრუქციით მიმდინარე
ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათიისთვის
\\\ მიტრალური სარქვლის წინა კარედის სისტოლური მოძრაობა წინ
\\\ მარცხენა პარკუჭის ასიმეტრიული ჰიპერტროფია
\\\ მარცხენა წინაგულის დილატაცია
\\ მარცხენა პარკუჭის დილატაცია
\\\\ რომელი არიტმიისთვისაა დამახასიათებელი სრული კომპენსატორული პაუზა
\\ პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია
\\\ წინაგულოვანი ექსტრასისტოლია
\\\ სრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა
\\\ ჰისის კონის ბლოკადა
\\\\ რა შემთხვევაში ვითარდება ტკივილი III ფუნქციური კლასის დაძაბვის
სტენოკარდიის დროს?
\\\ მოსვენებისას
\\ 100-200 მ გავლის ან 1 სართულზე ასვლის დროს
\\\ 500 მ გავლის შემდეგ
\\\ სწრაფი სიარულის დროს
\\\\ რომელია არჩევის პრეპარატები არასტაბილური სტენოკარდიის სამკურნალოდ?
\\\ საგულე გლიკოზიდები, კალიუმის პრეპარატები, შარდმდენები
\\ ნიტრატები, ბეტა-ბლოკერბი, ჰეპარინი, ასპირინი
\\\ ფიბრინოლიზური საშუალებები, ნარკოტიკური ანალგეტიკები, ასპირინი
\\\ არანარკოტიკული ანალგეტიკები, აგფ ინჰიბიტორები, კალციუმის ბლოკერები
\\\\ რომელია მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ყველაზე ინფორმატიული მარკერი
\\\ ჩ რეაქტიული ცილა
\\\ ასპარტატამინოტრანსფერაზა
\\\ ლაქტატდეჰიდროგენაზა
\\ კრეატინკინაზას MB ფრაქცია
\\\\ რომელი არ არის ინფექციური ენდოკარდიტის ქირურგიული მკურნალობის
აბსოლუტური ჩვენება?
\\\ გამოხატული გულის მძიმე უკმარისობა
\\\ 3 კვირის განმავლობაში კონსერვატულ მკურნალობის უეფექტობა
\\\ გულის აბსცესი
\\ აორტის სარქვლებზე ვეგეტაციების არსებობა
\\\\ რომელი სიმპტომია დამახასიათებელი მიტრალური სარქვლის ნაკლოვანებისთვის?
\\\ I ტკაცუნა ტომი
\\\ მეზოდიასტოლური შუილი
\\\ სისტოლური შუილი გულის ფუძეზე
\\ სისტოლური შუილი მწვერვალზე
\\\\ როდის მოისმინება უკეთ დიასტოლური შუილი აორტის სარქვლების ნაკლოვანების
დროს?
\\\ პაციენტის ფეხზე დგომისას
\\\ პაციენტის წოლისას
\\ ვერტიკალურ მდგომარეობაში ამოსუნთქვაზე
\\\ ღრმა ჩასუნთქვაზე
5
\\\\ რომელი პრეპარატი ინიშნება პირველ რიგში პარკუჭოვანი ტაქიკარდიის შეტევის
კუპირებისთვის?
\\\ ფინოპტინი
\\ ლიდოკაინი
\\\ საგულე გლიკოზიდები
\\\ ობზიდანი
\\\\ რომელია რენოპარენქიმული არტერიული ჰიპერტენზიის ძირითადი ნიშანი?
\\\ თირკმლის დისტოპია
\\\ თირკმლის არტერიის შევიწროვება 20%-ით
\\ თირკმლის ფუნქციის დარღვევა
\\\ თირკმლის მენჯში კენჭის არსებობა
\\\\ რომელი პათოლოგია არ განაპირობებს ვაზორენული არტერიული ჰიპერტენზიის
განვითარებას?
\\\ თირკმლის არტერიის სტენოზი
\\\ თირკმლის არტერიის თრომბოზი
\\\ თირკმლის არტერიის ფიბროვასკულური ჰიპერპლაზია
\\ შარდკენჭოვანი დაავადება
\\\\ რომელია არტერიული ჰიპერტენზიის ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკის ფაქტორი?
\\\ სხეულის ჭარბი წონა
\\\ ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება
\\\ ცილის ჭარბი მიღება
\\ სუფრის მარილის ჭარბი მიღება

Leave a Comment


seven + = 8